Kredītu reģistra statistika

0

Kredītu reģistrā šī pusgada beigās bija reģistrēti 102 dalībnieki, no kuriem 23 ir Latvijā reģistrētas kredītiestādes, 7 ārvalstu kredītiestāžu filiāles, 30 komercsabiedrības, 7 apdrošināšanas kompānijas, 35 krājaizdevu sabiedrības. Sarakstā  ir atrodamas arī sabiedrības, kuru statuss ir ierobežots, tajā  skaitā skandalozā AS Latvijas Krājbanka. Kredītiestādes Latvijā kopumā 4 gadu laikā ir spējušas pulcēt 1013765 personas, kurām ir sniegta finansiāla palīdzība. Šajā gandrīz 1.1 miljonu personu sarakstā ir sastopamas ne tikai fiziskas, bet arī juridiskas personas, turklāt gan ar rezidenta, gan nerezidenta statusu. Lielākā daļa spēkā esošo darījumu (vairāk kā 50%) ir saistīti ar norēķinu karšu kredītiem, savukārt otrs populārākais darījuma veids ir patēriņa kredīts.

Comments are closed.